Farlig å puste på jobb

Nærmere halvparten av alle nordmenn risikerer luftveisplager på grunn av luften de puster inn på jobben. Mest utsatt er tunnelarbeidere.