Forloveren lurt for sykepenger

En kvinnelig avløser på Orderud gård var først forlover for Per og Veronica. Deretter ble det full skjæring om skattetrekk som ikke var innbetalt og sykepenger som uteble fordi hun ikke var registrert hos trygdekontoret.