Carl I. Hagen dempet uroen i KrF

Slik budsjettforliket med regjeringspartiene er utformet, tyder alt på at Carl I. Hagen har gjort et godt strategisk arbeid. Trolig har han også dempet mye av uroen i KrF. Det er i så fall en prestasjon, skriver journalist Olav Garvik.