Folketrygden for tapere

En privat ansatt med snittlønn og uten tilleggspensjon, får 50.000 kroner mindre i årlig pensjon enn en statlig ansatt med nøyaktig samme lønn.