Ved til fleire prisar

Nedanfor gjev vi att eit utval av prisar på bjørkeved, henta frå namngjevne handlarar og frå annonsar i BT. Prisane er oppgjevne for 60-literssekkar, og omrekna til eitt mål = 40 sekker.