Gasskraftverket Snøhvit vedtas 7. mars

Stortinget vedtar torsdag 7. mars bygging av Snøhvit-prosjektet med landets første forurensende gasskraftverk.

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 20 år gammel

Vedtaket blir gjort mot et mindretall av stemmer fra SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

KrF stemmer for utbygging, til tross for at den første regjeringen Bondevik gikk av nettopp på grunn av motstanden mot forurensende gasskraftverk.

Snøhvit-saken var så godt som avgjort da den kom til Stortinget i januar. Energi— og miljøkomiteen i Stortinget skal avgi innstilling om Snøhvit 28. februar.

Motstanderne av Snøhvit viser til at Statoil skal starte utbyggingen selv om det ikke er gitt konsesjon eller utslippstillatelse.

CO2-økning

Snøhvit-prosjektet er svært omstridt. Miljøvernorganisasjoner som Bellona, Natur og Ungdom, Fremtiden i våre hender, Naturvernforbundet og Greenpeace viser til at Snøhvit-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest vil økte norske utslipp av CO2. Beregninger viser at det er snakk om en økning på over 2 prosent i forhold til 1999. De årlige utslippene fra anlegget vil tilsvare utslipp fra 300.000 biler.

Eksperter sier at Snøhvit vil stå for en større økning av CO2-utslipp enn det Norge kan tillate seg etter Kyoto-protokollen.

AUF, Unge Venstre og Kristelig Folkepartis ungdomsorganisasjon KrFU er misfornøyd med moderpartiene som godtar Snøhvit-utbygging.

Motstanderne er også opptatt av faren for forurensning i Barentshavet som er yngleplass for fisk.

Natur og Ungdom har varslet sivil ulydighet og demonstrasjoner når byggingen av Snøhvit-anlegget begynner, kanskje til sommeren. Det er 22 år etter demonstrasjonene mot utbygging av Alta-vassdraget.

Folk i Hammerfest gleder seg over investeringer på 40 milliarder kroner og minst 180 nye arbeidsplasser, kanskje mange flere. Og de håper på nytt liv i Hammerfest når utbyggingen begynner.

Tjære og fjær

Enkelte finnmarkinger gjør seg klare til å skamklippe naturvernerne og hive dem på havet, forteller VG søndag. De truer også med å rulle dem i tjære og fjær før møtet med det kalde Barentshavet.

Bondevik-regjeringen godtok Snøhvit-prosjektet allerede i Sem-erklæringen. Det er lagt opp til at Snøhvit skal betale CO2-avgift.

Stortinget sørget i høst for endringer i petroleumsskattelovgivningen som åpnet for subsidiering av prosjektet.

Ikke olje

Det blir understreket at Snøhvit kun skal utvinne gass, ikke olje, selv om det er påvist olje på Goliat-feltet utenfor Sørøya.

Snøhvit består av flere installasjoner på havbunnen. Derfra sendes gassen i rør til et anlegg på Melkøya. Her skal gassen gjøres om til LNG-gass, det vil si gass i flytende form. LNG-gassen skal sendes med tankbåter til markedet i Sør-Europa og USA. Gasskraftverket skal sikre energi for hele anlegget.

Det pågår nå forhandlinger om vilkår og prosjekter i tillegg til Snøhvit-utbyggingen, og det skal være en viss uenighet om hvem som skal bekoste hva. Finnmark fylkeskommune anbefaler oppgradering av Rv94 mellom Skaidi og Hammerfest med tilleggsbevilgning over statsbudsjettet.

Ny flyplass

Fylkestinget i Finnmark mener at Luftfartsverket snarest må sette i gang utredning av ny flyplass i Hammerfest, og Kystverket må se på beredskapen i forbindelse med eventuelle miljøkatastrofer langs Finnmarkskysten.

Etter planene skal kjølevannet fra LNG-fabrikken på Melkøya utnyttes i forbindelse med fiskeoppdrett. Det er uklart hvem som skal betale for å føre kjølevann fram til næringsarealene på Kvaløya.

Fylkeskommunen foreslår at det blir opprettet båtpendlerrute mellom Alta, Hammerfest og Melkøya fordi man regner med at en del av arbeiderne vil komme fra Alta.

(NTB)

Publisert