SV vil ha freds- og FN-departement

SV vil endre strukturen for norsk utenrikspolitikk. Sentralt står folkeretten og FN. Fredsoperasjoner og fredsmekling bør legges til bistandsministeren.