Kortvarig jubel for redusert skatt

Huseiernes Landsforbund og Skattebetalerforeningen jubler over statsbudsjettet på huseiernes og skattebetalernes vegne. Men begge medgir at jubelen nok blir svært kortvarig.