Hagen slepp ikkje taumane

Siv Jensen har overteke som parlamentarisk leiar i Frp. Men Carl I. Hagen sit framleis i ein nøkkelposisjon som formann i det såkalla «Samordningsutvalet».