Lukrative oppdrag for ekspolitikarar

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange fekk i 2003-2004 utbetalt 2,3 millionar kroner frå Forsvarsbygg i samband med sal av forsvarseigedomar.