Ikkje imponert over kritikken

Krisepsykolog Atle Dyregrov meiner kritikken frå Wessely er heilt på jordet.