Vurderer å fjerne aldersgrense for metadon

Sosial- og helsedirektoratet vurderer å fjerne aldersgrensen på 25 år, slik at også unge rusmisbrukere kan få metadonbehandling.