- Foreldre må dele permisjon

Likestillingsombudet foreslår at fødselspermisjonen skal deles likere mellom mor og far.