Strør ut 200 såkorn-millioner

Å satse penger på nyetableringer i næringslivet er blitt en lønnsom affære for Sparebanken Vest. Inntil nå har banken hatt en avkastning på 35 prosent. Nå økes såkornrammen til 200 millioner kroner.