Regjeringen omfordeler 8,1 mrd

Regjeringen omfordeler 8,1 milliarder kroner sammenlignet med forslaget til statsbudsjett fra Bondevik-regjeringen.