Sjekker fugler for influensa i Kristiansand

Mattilsynet sjekker nå fugler for influensa i Kristiansand etter et funn av flere døde alkekonger i går.