Jondalstunnelen vert smalare og billegare

Prisen på den billegaste Jondalstunnelen er no sett ned frå 508 millionar kroner til 470 millionar kroner.