Rente- og prisfesten fortsetter

Både rente- og prisfesten fortsetter. Til glede for forbrukerne. Til hodebry for Norges Bank. En lavere prisvekst enn både markedet og Norges Bank ventet, kan skyve en renteoppgang ytterligere ut i tid.