Samde om avgangen

I to veker har direktør Randi Flesland og styreleiar Anders Talleraas greidd å halde løynt at Fleslands dagar i Avinor var talde. Dei vart samde om avgangen for to veker sidan.