Ingen sammenheng mellom hjernesvulst og mobilbruk

Det finnes ingen sammenheng mellom mobilbruk og hjernesvulst. Det slår en norsk undersøkelse i regi av WHO fast.