Frokost gir bedre karakterer og psykisk helse

Skoleelever som ikke spiser frokost får dårligere karakterer og står i fare for å få psykiske problemer, viser en omfattende undersøkelse om frokostvaner blant norsk skoleungdom.