Statoil innrømmer korrupsjon og inngår forlik

For å unngå langvarige rettssaker i USA med usikker utgang, har Statoil inngått et forlik med amerikanske myndigheter. Selskapet betaler til sammen 140 millioner kroner etter å ha innrømmet korrupsjon i Iran i den såkalte Horton-saken.