Regjeringen vil ha stabil aktivitet i oljesektoren

Regjeringen vil opprettholde leteaktiviteten etter olje og gass. Samtidig vil den sikre stabil aktivitet over tid.