Mistillit til sosialministeren

44 prosent av velgerne er misfornøyd med arbeidet som sosialminister Ingjerd Schou (H) legger ned for eldreomsorgen i Norge, viser en undersøkelse.