Hytteparadis på vidt gap

n Grunneigar Rasmus Fitjar vil bygge ein av Noregs største hyttebyar på Kråko i Fitjar.n Hytteeigar Ove Ottesen får 400-500 nye naboar. Dei etablerte hytteeigarane vil ha advokat. n Eigedomsmeklar Pål Huun Monsen trur hytter ved sjøen blir ei gullkanta investering. n Miljøvernar Arild Hermstad vil nekte kommunane å styre hyttebygginga i strandsona. n Norsk hyttebygging slår alle rekordar. 1000 nye hytter er på veg ut i vestlandsmarknaden.