Regjeringen skal utrede Krekars bevegelsesfrihet

Regjeringen starter nå et arbeid for å vurdere mulighetene for å begrense mulla Krekars bevegelsesfrihet i Norge.