Henlegger bedragerisak mot Fosen Mek.

Økokrim besluttet mandag å henlegge saken mot Fosen Mekaniske Verksteder AS. Henleggelsen skjer etter bevisets stilling.