Litt ja for Lilletun

Også KrF-topp Jon Lilletun (bildet) beveger seg nå mot ja - men kun på ett felt.