Tror ikke forsvarene finner nye bevis

Statsadvokaten tviler på at forsvarene vil finne telefonsamtaler som kaster nytt lys over Nokas-ranet.