87 mandater til de rødgrønne, 82 til de borgerlige

Når 99,2 prosent av stemmene er telt opp, ligger det an til at den rødgrønne regjeringsalliansen får 87 mandater på Stortinget. De borgerlige får 82 mandater.