- Høyre best på høyere utdanning

Nesten en firedel av de spurte i en ny måling synes Høyre har den beste politikken for høyere utdanning.