Forskere utvikler kunstig nyre

Amerikanske forskere har tatt de første skritt på veien mot utvikling av en funksjonsdyktig kunstig nyre.