- Klagesystemet bør endrast

Professor Jan Fridthjof Bernt tek nå til orde for å opprette eit eige sekretariat knytt til statsministerens kontor for å førebu klager over vedtak i departementa før dei går til regjeringa.