Utlendingsnemnda driv rein sandpåstrøing

Berre seks prosent av klagene i asylsaker kjem til ordinær behandling i Utlendingsnemnda. Eit klart fleirtal av sakene blir avslutta av sekretariatet.