Færre tok jegerprøven

I alt 10.950 personer besto jegerprøven i jaktåret 2005/2006. Dette er fem prosent færre enn året før.