- Kritiske havforskere får munnkurv

Havforskere som går på tvers av forskningsinstitusjonens offisielle syn, opplever å bli mobbet og frosset ut.