Mange mektige kunder

«Brusselkontoret» er et lobbyfirma med en lang og fyldig kundeliste. På deres hjemmeside er en del av oppdragsgiverne listet opp. Blant dem er: