Russisk tyvfiske kan halvere torskekvotene

Det lovlige torskefisket i Barentshavet kan bli halvert om få år, frykter Havforskningsinstituttet. Grunnen er omfattende russisk tyvfiske.