Forbyr salg av flere Gilde-produkter

Mattilsynet forbyr salg av flere Gilde-produkter som er produsert ved Terinas anlegg i Sogndal.