- Fiskerinæringa for slapp i WTO-saka

Fiskeriminister Svein Ludvigsen åtvarar fiskeri- og oppdrettsnæringa mot å forsømme seg i WTO-saka.