Kameratane tek veljarane frå SV

SV har mista kvar tredje veljar i Hordaland sidan mai. Dei fleste går til regjeringskameratane Ap og Sp, men òg RV og heimesitjarpartiet forsyner seg grovt.