Dagbladet beklager oppslag om antirøykkampanje

Hjertekirurg Mons Lie er oppbrakt over Dagbladets førsteside fredag. Han mener at oppslaget gir inntrykk av at han ikke støtter den pågående antirøykekampanjen. Dagbladet innrømmer feil.