Sterk økning i krav etter tyveri

På tre år har antall krav etter tyveri eller tap av reisegods økt fra 36.000 i 2001 til til 47.000 i fjor. Økning er på hele 30 prosent.