Halvparten er eneboliger

Av til de til sammen 2,2 millioner boligene i Norge som var registrert 1. januar 2006, var 1,2 millioner eneboliger, viser en ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).