Store lønnsforskjeller mellom jurister

Lønnsgapet mellom jurister i privat og offentlig sektor vokser. Dårligst ut kommer jurister i kommunene.