Utsatt for ulykker og nesten-ulykker

Havområdet mellom Utvær fyr på nordsiden av Sognesjøen — innløpet til Sognefjorden - og oljeterminalene Mongstad og Sture er svært utsatt for ulykker og nesten-ulykker.