Friskoler stevner staten

33 nye friskoler vil ta ut en felles stevning mot staten hvis Stortinget vedtar kunnskapsministerens lovforslag om å frata de godkjente skolene statsstøtte.