— Det er uakseptabelt at bedrifter som ønsker å produsere mat merket som «halal», ikke har tilstrekkelige gode rutiner til å gjøre det. Dette vil vi følge opp videre, og vi ser helt klart behovet for å fortsette med slike tester, sier seksjonssjef Randi Edvardsen i Mattilsynet.

Hun poengterer at det ikke er mistanke om bevisst iblanding av svinekjøtt i halalproduktet. I og med at det dreier seg om en relativt liten andel svin, kan det være snakk om rester fra tidligere produksjon som følge av for dårlige rutiner hos produsenten.

Tilsynet har undersøkt 53 produkter, der det ikke står i innholdsfortegnelsen at produktet inneholder svinekjøtt. I fem av dem ble det funnet svinekjøtt. I tre av dem kan det dreie seg om utilsiktet innblanding, mens Mattilsynet mener det i de to siste tilfellene er snakk om så stor andel svinekjøtt at det må være bevisst iblanding.

De to tilfellene er en middagspølse av vossakorvtype som inneholdt mer enn 5 prosent svinekjøtt og importert «Russisk Pelmini», et produkt som ligner ravioli, hvor det ble funnet mer enn 30 prosent svinekjøtt.