Selv vil ikke Vedum si om han er kandidat: — Jeg kommenterer ikke noen lederspørsmål. Nå er det viktig for meg at de demokratiske prosessene i partiet får virke slik de er ment, så får det blir opp til landsmøtet å bestemme hvem som skal lede partiet videre, sier Vedum til NTB.

Valgforsker Frank Aarebrot mener Vedum er et opplagt valg som ny Sp-leder.

— Vedum, som er fra det indre Østlandet, er den eneste som kan klare å få et samlet parti i ryggen. Borten Moe er ikke aktuell, ikke minst fordi han takket nei til gjenvalg til Stortinget. Partiet er helt avhengig av å ha en talerstol. Striden i partiet har satt Vestlandet opp mot Trøndelag, og dette svekker et eventuelt kandidatur for Marit Arnstad. Dette ville være å påføre Vestlandet et stort nederlag, sier Aarebrot til NTB.

- Klokt å gå av

Han påpeker at Vedum står sterkt innad i partiet, og at han gjorde en god jobb som landbruksminister, også i øynene til grasrotbevegelsen i Trøndelag. Senterpartiets bytte av lederskap er det beste som kan skje partiet nå, mener Aarebrot.

— Det er klokt av henne å sette partiet foran seg selv. Det er veldig viktig for partiet å få ro og at de ikke bruker all energien på tema som er irrelevante for velgerne, sier valgforskeren, som tror at de interne stridighetene kan ha kostet flere velgere.

— I tillegg er det stor engstelse blant velgerne deres på grunn av den nye regjeringens snakk om kommune- og sykehusreform, Listhaug (Frp) som landbruksminister, sier han og mener dette virker like truende på Sp-velgeren som den gamle trusselen om EU-medlemskap.

Kan fortsatt mobilisere

Men EU-trusselen har tvert imot hatt en mobiliserende effekt, noe partiet har nytt godt av tidligere.

— Jeg hadde trodd at de gjerne vil ha benyttet den samme muligheten for mobilisering når Frp sitter med landbruksmakten. Men mulighetene ødelegges når de folkevalgte er opptatte med å diskutere lederstrid.