Bakgrunnen for beslutningen er at Sandnes Taxi i flere år har kameraovervåket passasjerene sine. I 2013 fastslo Datatilsynet at dette var ulovlig, skriver Stavanger Aftenblad.

Datatilsynet vil bare godta at det tas stillbilder av passasjeren ved starten og slutten av turen. Bare dersom sjåføren føler seg truet er det lov å starte videoovervåking.

Personvernnemnda har tidligere godtatt videoovervåking på buss og tog, men mener taxiovervåking ikke kan sammenlignes fordi man har en helt annen forventning om privatlivets fred, skriver avisen.

Sandnes Taxi mener nå at sjåførene og passasjerene med beslutningen ikke har krav på samme sikkerhetsvern som andre grupper i samfunnet som det er naturlig å sammenligne seg med.